Tindefilm leverer kvalitetsfilm med eit visuelt særpreg knytt til natur, identitet, musikk, og estetisk nytenking. Selskapet skal nå eit internasjonalt publikum med sitt særpreg, og vere konkuransedyktig verda over.

Tindefilm delivers quality films with a visual characteristic related to nature , identity , music, and aesthetic innovation. The company aim to reach an international audience and be competitive worldwide.